شرکت سیما پخش پیام  در سال ۱۳۸۰با نام کانون آگهی سیما پخش پیام فعالیت خودرا در عرصه تبلیغات آغاز نمود .پس از گذشت یک دهه فعالیت در عرصه تبلیغات ‌و کسب افتخارات شایان دراین عرصه ، با تغییر نام مجموعه و تبدیل آن به شرکت ،توانست درمیان ۵۰۰ شرکت تبلیغاتی فعال،رتبه۳ رااز سازمان بازرگانی صدا و سیمااز آن خود کند.حال این شرکت با دارابودن تیم های متخصص درحوزه تبلیغات نقش مهمی در معرفی شما و محصولات یاخدماتتان به عموم بازی کند.